WORKSHOP → BRATISLAVA 2018


"Tancovala ihla s nitkou" → poľsko-slovenský animačný workshop pre deti, ktorý sa konal v Poľskom inštitúte v Bratislave v roku 2018."Tancovala ihla s nitkou" → FILM

"Tancovala ihla s nitkou" → POZVÁNKA NA PREMIÉRU