VIZUÁL → ZOOM 2021


Celá vizuálna komunikácia pre Medzinárodný filmovy festival ZOOM-ZBLIŻENIA,

(plagáty, letáky, bilboardy, tričká, bannery, atď.)

www.zoomfestival.pl